DIAGNOSTIKA

diagnostika

Formou kombinácie niekoľkých metód sa snažíme o čo najdôkladnejší pohľad na telo klienta. Vďaka nej môžeme klientov zaťažiť správnym spôsobom a zvýšiť potenciál celého organizmu.

divider-w1160-oranz-2

základná

diagnostika

Cena: 80€

Vďaka spoznaniu životného štýlu, minulých zranení a bolestí klienta, pohybovej a funkčnej diagnostike, zozbierame dostatočné množstvo informácii na naplánovanie kvalitného tréningového procesu, či životného štýlu. Aby sme mohli posúvať svoje limity, je dôležité ich najprv poznať.

pohybová

diagnostika

Cena: 50€

Viete, kde je váš pohyb limitovaný zlou mobilitou, stabilitou, silou či koordináciou?? Pohybová diagnostika Vám prinesie nový pohľad na tvorbu tréningu, či starostlivosť o telo.

fyzio

diagnostika

Cena: 55€

Dôležitým krokom k efektívnej rehabilitácii sú informácie o stave pohybového aparátu a postihnutých častí. Funkčná diagnostika umožní nastaviť rehabilitáciu a rekondíciu tak, aby odstránenie bolesti, opuchu, obnovenie rozsahu pohybu, plná funkcia a zaradenie do života a športových aktivít bola oveľa rýchlejšia.

športová

diagnostika

Cena: 180€

Prinesie Vám detailný pohľad o stave Vášho tela. Okrem pohybovej diagnostiky, anamnézy a stavby tela sa pozrieme viac na váš výkon. Či už z pohľadu sily, rýchlosti alebo vytrvalosti