Pohyb

Výživa

Mentálny tréning

Regenerácia

KTO SME?

 

Sme tím odborníkov spojení rovnakou filozofiou s myšlienkou pomáhať ľuďom dosahovať lepšie výkony a ukázať im vlastný potenciál smerujúci k spokojnejšiemu a šťastnejšiemu životu. Hlavným prvkom našej filozofie je spojenie zdravia, výkonu a mentálneho nastavenia od profesionálnych športovcov až po bežnú populáciu. Kontinuálne vzdelávanie v zahraničí nám spolu s našimi pracovnými skúsenosťami s individuálnymi športovcami ako aj pôsobenie v oblastiach tímových športov na klubovej i reprezentačnej úrovni, napomáha v neustálom zlepšovaní a skvalitňovaní služieb Každého klienta berieme ako individualitu, ktorej ponúkame komplexnú diagnostiku a následný návrh a realizácia  naplnenia  cieľov a riešenia potrieb našich klientov.

 

 

služby

POHYB

Diagnostika

Individuálny tréning

Na základe diagnostiky a jednotlivých cieľov klienta navrhujeme individuálne tréningy na mieru. Prioritou je pre nás zdravý a správny pohyb, ktorý následne aplikujeme do tréningového procesu a života.

Skupinové tréningy

Ponúkame možnosť rôznorodých skupinových tréningov od funkčného tréningu až po špecializované hodiny zamerané napr. na mobilitu, stabilizáciu, explozivitu, kondíciu či intervaly. V rámci skupinových tréningov dbáme na zachovanie profesionálnej kvality prístupu.

VÝŽIVA

Výživové poradenstvo

Okrem samotného výživového poradenstva kladieme veľký dôraz aj na osvojenie si správnych návykov v oblasti spánku a regenerácie.

- Analýza stravovacích návykov

- Tvorba stravovacích plánov

- Výživové poradenstvo

- Osvojenie návykov v oblasti spánku

MENTÁLNY TRÉNING

Mental koučing

Máte v živote pocit, že vám niečo chýba, ste nespokojní, rozladení, frustrovaní alebo sa necítite dobre a chceli by ste byť šťastný?? Náš tím Vám pomôže. Zameriavame sa na správne mentálne  nastavenie v oblastiach:

- Športového koučingu

- Výkonnostného koučingu

- Biznis koučingu

V prípade individuálnych potreby klienta, spolupracujeme s partnerskou značkou

By me, ktorá pokrýva ďalšie oblasti koučingu:

- Vzťahová dynamika (partnerské vzťahy, výchova detí, párové sedenia)

- Life koučing (hodnotové nastavenie, komunikácia)

- Emočné tréningy (ovládanie a transformácia vlastných emócií, strachov)

 

Mental games

 

REGENERÁCIA

Fyzioterapia a regenerácia

Diagnostika

 

s pomocou niekoľkých testov a otázok sa snažíme o vás zistiť čo najviac. pochopením, čo sa vo vašom tele deje a prečo, dostávame možnosť pre lepšiu a efektívnejšiu prácu na vašich cieľoch.

BASIC

Určená pre všetkých klientov. Skladá sa z úvodného pohovoru, funkčného testovania pohybových stereotypov, analýzy držania a zloženia tela.

PERFORMANCE

Okrem basic balíka zahŕňa aj testovanie silových a kondičných parametrov

FYZIO

Ide o funkčnú diagnostiku pohybového aparátu fyzioterapeutom, identifikáciu možných príčin bolesti a následný návrh realizácie postupu riešenia.

ČO PONÚKAME

 

Na základe úvodného osobného rozhovoru sa snažíme dozvedieť viac o vašich potrebách, cieľoch a očakávaniach. Následná komplexná diagnostika umožňuje nášmu tímu lepšie nastavenie realizačného procesu v súlade s Vašimi požiadavkami. Individuálne vypracované plány pomáhajú zlepšiť základné elementy ľudského výkonu: výživa, pohyb, regenerácia a mentálne nastavenie. Učíme Vás vytvoriť si fyzické či virtuálne prostredie vhodné na dosiahnutie lepšieho pocitu zdravia, výkonnosti, bezpečia a dostatku. Testovaním nášho procesu sa neustále posúvame dopredu, čím prinášame  merateľné výsledky, ktoré môžete vidieť i sami na sebe..

Mgr. Matúš Dzian
Som kondičný tréner s viac ako 20 ročnou praxou v športovom odvetví. Okrem bakalárskeho štúdia na Fakulte Telesnej výchovy a športu UK, odboru Šport a regenerácia a následného  magisterského odboru Kondičný tréner, sa kontinuálne odborne vzdelávam v oblastiach tréningového procesu, anatómie, fyziológie ako aj zdravej výživy, koachingu a rozvoju emocionálnej inteligencie.
Pravidelne navštevujem zahraničné semináre, kurzy a workshopy zamerané na rôzne metódy zvyšovania fyzického a mentálneho výkonu v súvislosti s ľudským pohybom. Využívam najnovšie poznatky z rôznych vedeckých oblastí, pričom ich aplikujem do tréningového procesu.
Na základe funkčnej pohybovej diagnostiky nastavujem subjektívne tréningové plány, čím svojich klientov vediem k správnym pohybovým návykom. Som rád keď môžem svojim individuálnym prístupom či skupinovými cvičeniami, pozitívne vplývať na výkony jednotlivcov ako i celého tímu.

Mgr. Matúš Dzian  matus.dzian@gmail.com

+421 914 105 644

All Rights Reserved PROMOMEDIA